21. kmen roverů a rangers – Průzor je jedním z oddílů střediska Vočko, které sídlí v Praze 6 na Petřinách. Členové kmene jsou zejména z Petřin, Liboce a okolních čtvrtí, ale navštěvovat ho může kdokoliv, kdo má zájem o skauting. Slova rover a ranger označují starší skauty a skautky, kteří jsou už jsou zkušení. Proto je spodní věkovou hranicí pro členství v Průzoru 15 let. (Mladší zájemci mají možnost zažádat o členství v jiných oddílech střediska.)

Adresa naší klubovny: Na Větrníku 1887/21, Praha 6, 162 00
(vchod je z druhé strany budovy)

Oddílová elektronická adresa: jancapek.87@gmail.com

|zpět| |nahoru|